For more updates visit our youtube channel"Taleemi News"
Name:Nazar Hussain Katib
Tkhlus:Katib 
Qoum:Lashari 
Introduction:
Nazar Hussain katib Pul shekhani Dera Ghazi Khan kay rehnay walay hain.
Ye ek azeem shair hain in ka barray shurra mn naam liya jata hai .
Inho nay har tarah ki shairy ki hai aur ab ker bhe rahy hain.

Saraiki poetry Nazar Hussain Katib

Name:Nazar Hussain Katib
Tkhlus:Katib 
Qoum:Lashari 
Introduction:
Nazar Hussain katib Pul shekhani Dera Ghazi Khan kay rehnay walay hain.
Ye ek azeem shair hain in ka barray shurra mn naam liya jata hai .
Inho nay har tarah ki shairy ki hai aur ab ker bhe rahy hain.

Load Comments

Subscribe Our Newsletter